Transpromo

Com generar documents promocionals que llegeixin segur els nostres clients?

La paraula transpromo ve de la combinació de “transaccional” i “promocional”, es a dir d'adjuntar en un sol document una comunicació transaccional, com pot ser una factura, i un document promocional.

Qui no ha rebut a casa una factura, un extracte bancari, o qualsevol altre document en que s´informa d´alguna transacció realitzada. Per que no aprofitar aquesta comunicació per llençar un missatge promocional mitjançant eines de màrqueting promocional o qualsevol missatge que interessi en aquest moment a l´empresa emissora? Un dels objectius de qualsevol empresa es la fidelització dels seus clients. Tenir una relació corporativa amb ells afavoreix el coneixement de cada client, el que, sense dubte, influeix directament en la capacitat d´escollir i inserir un missatge totalment personalitzat i segmentat de forma ideal segons el perfil de cada client, incrementant notablement el ROI de cada acció. A partir d´aquí, i amb eines de venda creuada (Cross selling)*, podem imprimir a cada comunicació que rebi el client, el missatge o oferta idònia per a ell utilitzant eines de personalització digital. Es a dir imprimir un missatge específic per cada client.

Les eines transpromo no només es reconeixen i actuen específicament com a oportunitats per incrementar la fidelització dels clients, sinó que les comunicacions transpromo son molt més econòmiques que qualsevol altre comunicació postal, ja que aprofiten la comunicació forçosa que ha de realitzar cada empresa a nivell d´enviament de factures, comunicacions, etc... a banda de ser molt més efectives, ja que aquesta documentació sempre s´obre i es llegeix una o dues vegades.

Els avantatges de la comunicació transpromo son els següents:

Lectura garantida: Les factures que rebem les esperem en un elevat percentatge i llegim en un 95% dels casos, per tant assegurem que el missatge adjunt també es llegirà amb el mateix percentatge.
Atenció: Els extractes bancaris o qualsevol document transaccional se li presta molta més atenció (al menys un parell de minuts) que a qualsevol altre document promocional. La comunicació es més efectiva perquè el receptor ja es client i confia en l’emissor.
Impacte: Com qualsevol document transaccional es llegeix més d´una vegada, sigui per generar informes, preparar impostos, etc.. per tant el missatge adherit sempre està a la vista.
Estalvi: Les companyies tenen que enviar per força les factures, comunicacions importants, documents operacionals, impostos, etc..., a banda de tenir que fer les seves promocions.
Fent l´acció conjunta estalviem costos d´impressió i enviament. Treballar amb estoc cero d’impresos de publicitat reduint l´espai de emmagatzematge. Reducció dels costos de correus al unificar enviaments.
Imatge: Augmentem el valor de la marca, guanyem diferenciació i lideratge sobre la competència al augmentar els timings de sortida de les ofertes al mercat (just in time).
Màrqueting: Fidelització del client utilitzant eines de Cross Selling i amb ofertes en base al perfil del client. Actualització contínua de la Base de Dades a banda d´una màxima utilització del seu sistema de CRM.

Algunes dades:
La resposta publicitària d´un enviament promocional oscil·la entre 2% i un 3%, en front a la resposta d´un missatge inserit en una factura que pot arribar a 30%. El 95% dels missatges transaccionals son oberts pels clients. Els consumidors utilitzen entre 1 i 3 minuts per llegir documents transaccionals. El 80% de les noves oportunitats venen de clients que ja existeixen. El 90% de les factures es llegeixen.

*En màrqueting , s´anomena venda creuada, de l´anglès “cross selling”, es la tàctica mitjançant la qual un venedor intenta la venda de productes complementaris als que ja consumeix el seu client, amb un clar objectiu d´augmentar la facturació del client. També es pot intentar que el client consumeixi altres productes més cars, actualitzacions de producte, nous productes que poden substituir els que consumeix en l´actualitat, etc..anomenant a aquesta técnica “up selling”.

Demana'ns més informació sense compromís