Tractament i Manteniment de Bases de Dades

Mantenim un rigorós control de les seves Bases de Dades

Les bases de dades son la peça clau per desenvolupar les accions de comunicació directa. En elles estan contingudes totes les característiques que fan referència al nostre destinatari i, per tant, han d´estar verificades i actualitzades de forma molt escrupolosa. D´aquesta manera evitem errors, duplicitats, pèrdues, etc...en l´emissió dels nostres comunicats. Per això, a spm, mantenim un estricte control sobre las bases de dades, a banda d´oferir un servei d´adequació i manteniment de les BBDD dels nostres clients. El nostre servei es podria resumir en els següents apartats:

DEDUPLICACIÓ
Buscar, identificar i netejar les adreces repetides en un mateix fitxer o comparant dos o més fitxers
CREUAMENT
Ampliació del fitxer actual mitjançant altres fitxers.
NORMALITZACIÓ
Unificar criteris en els diferents camps del fitxer o assignar dades complementaries
STANDARITZACIÓ
Adequar les seves bases de dades a formats útils per poder treballar.
CONTROL DE DEVOLUCIONS
A través d´un procés informàtic, identifiquem les devolucions mitjançant un codi que prèviament hem assignat, ja sigui codi de barres, codi QR, etc..., realitzant una lectura de les adreces i remetent-li les seves devolucions degudament agrupades i ordenades en un fitxer i en el format que ens sol·liciti.

A SPM i amb la nostre dilatada experiència en el  tractament de bases de dades, ens fa ser conscients de la  gran importància que representa la custòdia de les bases de dades que ens confien. Es  per això que tractem tots els fitxers dels nostres clients d´acord amb la normativa recollida a  la llei orgànica 15/1999 de 13 de decembre, de protecció de dades de caràcter personal LOPD i apliquem també el reglament RD 994/1999 en mides de seguretat. També afegim sistemes d´accés restringit a  les zones de tractament de bases de dades només al personal autoritzat amb sistema d’obertura mitjançant codi numèric i empremta dactilar. Evidentment, signem amb els nostres clients contractes de confidencialitat aprovats per l´Agència de Protecció de Dades.