Gravació de Bases de Dades

Descobreixi el nostre centre de tractament de dades

La gravació de dades es refereix al procés d'extracció de manera ordenada de la informació continguda en diversos suports i formats (paper, imatge digital, fitxer electrònic ...) perquè pugui ser aprofitada des d'un programa informàtic amb fins diversos com l'accés immediat a un document o l'enriquiment de les bases de dades de gestió empresarial. En la gravació de dades és fonamental l'estudi dels documents que rebem. Es decideix com realitzar la gravació, utilitzant un bon mètode aconseguirem que els operadors obtinguin el màxim rendiment durant la gravació o verificació de documents. En la major part dels casos cal realitzar un programa específic per poder gravar les dades fent que s'optimitzin molt més els temps i els recursos. És important tenir clar els camps a gravar i el nombre de lots a realitzar.

La gravació de dades es una de les feines més feixugues a l´hora de crear fitxers de clients o de prospectes. Es per aixó que a spm, i mitjançant el nostre CTD, “centre de tractament de dades”, realitzem la incorporació de dades o “DATA ENTRY” de dues formes diferents tenint en conte l´origen.

Straigth Data Entry:  es la introducció de forma directa i en forma alfanumérica de les dades en una BBDD nova , ja siguin inscripcions de socis, suscripcions a revistes, participacions en sortejos o campanyes de marketing, o gravació de tot tipus de cupons, etc… Realitzem la introducció i recopilació de dades des de qualsevol suport i mitjançant un software propi i específic que ens permet fragmentar procesos complexos en una feina senzilla, repetible i totalment medible.

Transcript Data Entry:  En aquest cas la información no será necesariament un text, sinó que pot originar-se en un video o un audio. Aquest sistema s´utilitza molt en la transcripció de conferències, i a on la gravació es fa sobre un procesador de textes. Un cop gravades i verificades les dades pasan al departament de control de qualitat per a la seva validació, comprobant que no falta cap dada obligatòria i sempre mantenint els altíssims objectius de qualitat d´spm. Tot aquest procés te un cost molt controlat ja que estalvia els recursos humans de la seva propia empresa.

 

Aboqui la informació continguda en els seus documents en paper als seus sistemes informàtics de gestió. Prescindeixi del document físic per accedir immediatament a la informació rellevant i enriqueixi les seves bases de dades, ampliant així el potencial del seu programari empresarial.

Demana ara el teu pressupost a mida

o o truca'ns al 936 823 351

A SPM i amb la nostre dilatada experiència en el  tractament de bases de dades, ens fa ser conscients de la  gran importància que representa la custòdia de les bases de dades que ens confien. Es  per això que tractem tots els fitxers dels nostres clients d´acord amb la normativa recollida a  la llei orgànica 15/1999 de 13 de decembre, de protecció de dades de caràcter personal LOPD i apliquem també el reglament RD 994/1999 en mides de seguretat. També afegim sistemes d´accés restringit a  les zones de tractament de bases de dades només al personal autoritzat amb sistema d’obertura mitjançant codi numèric i empremta dactilar. Evidentment, signem amb els nostres clients contractes de confidencialitat aprovats per l´Agència de Protecció de Dades.