Comercialització de Bases de Dades

A SPM podem oferir-li el fitxer d’empreses d’origen cameral, que garanteixi la totalitat d’empreses que desenvolupen una activitat econòmica a Espanya, gràcies a que SPM s’ha convertit en distribuïdor oficial de “CAMERDATA”, empresa creada per les cambres de comerç i pionera en la comercialització de bases de dades. Disposant a partir d’ara, tant d’empreses jurídiques com d’empresaris individuals, amb les seves adreces principals i sucursals, podrà fer la seva selecció partint de diversos paràmetres: Activitat general, codi postal, població, província, nombre d’empleats, volum de negoci, forma jurídica, import/export, codi cnae, codi iae, etc ... disposant, amés, d’actualitzacions anuals totalment garantides de tot el cens nacional. Podrà obtenir bases de dades internacionals, el fitxer de polígons industrials de Catalunya i, evidentment, la base de dades d’empreses de nova creació. Per tant, i amb més de 4 milions d’empreses, amb una informació veraç, fiable, estandarditzada, homogènia i totalment estructurada, SPM li garanteix l’èxit de totes i cadascuna de les accions de màrqueting fetes de de la base dels nostres fitxer 100% legals.

Si desitja tenir la informació i fer una possible selecció d’adreces, ompli el següent formulari i podrà accedir DIRECTAMENT a la landing page de selecció d’adreces de “CAMERDATA” per tal d’obtenir informació SENSE CAP COMPROMÍS PER PART SEVA.

Comercialització de Bases de Dades

A SPM i amb la nostre dilatada experiència en el  tractament de bases de dades, ens fa ser conscients de la  gran importància que representa la custòdia de les bases de dades que ens confien. Es  per això que tractem tots els fitxers dels nostres clients d´acord amb la normativa recollida a  la llei orgànica 15/1999 de 13 de decembre, de protecció de dades de caràcter personal LOPD i apliquem també el reglament RD 994/1999 en mides de seguretat. També afegim sistemes d´accés restringit a  les zones de tractament de bases de dades només al personal autoritzat amb sistema d’obertura mitjançant codi numèric i empremta dactilar. Evidentment, signem amb els nostres clients contractes de confidencialitat aprovats per l´Agència de Protecció de Dades.