Serveis de Telemàrqueting per a Empreses

Serveis de Telemàrqueting

Un servei especialitzat i professional d'interacció telefònica amb el client final.

El telemàrqueting és una forma de màrqueting directe, on els nostres operadors / assessors contacten telefònicament amb clients potencials, els quals han estat identificats a través de compres, enquestes, participació en concursos. Tot aquest treball de comunicació amb contacte personal es realitza des del nostre centre d'atenció telefònica amb més de 80 operadors / assessors, des d'on gestionem les trucades, OUTBOUND, utilitzant la telefonia com a principal via de comunicació, però també a través de missatges de text, fax, missatges multimèdia...Dins dels objectius del telemarketing trobem el disminuir les despeses de representació substituint les visites personals per trucades telefòniques, podent així cobrir un mercat més ampli augmentant els volums de venda, i generant nous negocis en territoris no coberts per la xarxa de vendes convencional.
Es millora també el servei als clients en tenir un contacte més freqüent i directe. Dins dels Serveis de outbound també gestionem la realització d'enquestes, anàlisi de satisfacció, actualització de bases de dades, informació d'ofertes, gestió d'actes. Un altre dels aspectes importants del telemarketing hi ha el gestionar trucades entrants, INBOUND, amb treballs com l'atenció de clients, resolució de incidències, reclamacions, venda d'entrades, help desk. Per tant a SPM podem cobrir la necessitat de comunicació tant entrant com sortint, aconseguint una major rendibilitat de la seva empresa i una imatge d'acord amb la qualitat.