rsc spm 360

Quan parlem de responsabilitat social corporativa quasi sempre pensem en grans empreses, amb centenars o milers de treballadors i moltíssims departaments. Empreses que es poden permetre tenir una àrea exclusivament dedicada a aquest àmbit i que promouen multitud de campanyes solidaries. Però a Catalunya, més del 99% del teixit empresarial son pimes, que donen feina al 70% dels treballadors, per tant el mencionat prejudici no es gaire real en el nostre país. El que es real es que un petit esforç d´aquesta gran xarxa empresarial catalana tindria com a resultat un molt efectiu impacte en la nostre societat.
Es per això que SPM ja fa temps que pren decisions aplicant la RSC, i anima totes les empreses, tant clients com proveïdors a fer el mateix per el be de tothom.

A SPM parlem de responsabilitat social corporativa (RSC) o responsabilitat social de l´empresa (RSE) quan fem referència a l´aportació proactiva i voluntària que fem dirigida a la millora global de les condicions socials, econòmiques i ambientals. En la mesura que parlem de la RSE com a contribució proactiva es evident que estem referint-nos a un conjunt d´accions que van més enllà de l´estricte respecte i compliment de la legislació vigent que afecta i obliga a qualsevol empresa en funció de la seva activitat mercantil i productiva.

Per tant, parlem d´accions dirigides a conciliar els objectius empresarials amb principis i valors socials globals en l´ àmbit de la democràcia, la justícia social, el desenvolupament sostenible i els drets humans.

Per assolir els nostres objectius realitzem accions dins del següents àmbits: mediambiental, igualtat i empresarial.

 

Fomentem una major cultura del reciclatge i la prevenció de la contaminació amb accions com:

1. La posada en marxa d´un pla de sensibilització i capacitació dels diferents càrrecs directius, els càrrecs mitjos i els treballadors de l´empresa.

2. La utilització en totes i cadascuna de les línies de producció d´SPM de materials reciclats i/o compostables per tal de reduir quasi a zero l´afectació mediambiental, així com un acurat pla de comunicació per tal d´induir a tots els nostres clients a la utilització d´aquest materials en totes les seves accions.

3. Una acurada gestió dels residus que genera SPM, convenientment separats i tractats per a una òptima gestió posterior que únicament realitzem amb proveïdors que certifiquin el seu compromís mediambiental.

A través del disseny e implementació d´un pla d´igualtat aplicat en dos aspectes.
1. El benestar dels treballadors: Per nosaltres els treballadors són el principal motor de l’empresa i per això posem especial èmfasi en el que alguns han anomenat Responsabilitat Social Familiar.  SPM ha implementat entre els seus treballadors una política de conciliació familiar activa per fomentar una major cohesió entre el treball i la vida privada de cadascú a partir d´un horari en el que l´hora de tancament de l´empresa es a les 17:00 hores, permetent la realització de tasques familiars en una molt ample banda horària. També des de la igualtat de sou entre homes i dones, tots i totes poden fer i fan el mateix treball i es per això que fem que el sou sigui el mateix depenent de la tasca a realitzar, sense tenir en compte el sexe de qui la realitza.  Aquesta igualtat de gènere també queda palesa en la seva paritat, A SPM treballem per que la igualtat també quedi reflectida amb la quantitat d´homes i dones que treballem plegats, aconseguint que actualment sigui  del 50%.
2. No a la discriminació: Spm també fa una aposta per a la eradicació de la discriminació per qualsevol causa, ja sigui física, de gènere, sexual, religiosa o racial, establint procediments i protocols per a la gestió de conflictes i contra l´assetjament laboral i amb unes condicions laborals dignes, oferint llocs de treball amb contractes justos i estables i fomentant el desenvolupament professional en un clima laboral òptim.

Spm treballa colze a colze amb diferents ONG´s, entitats i associacions dins l´àmbit de l´ajuda social aplicant tarifes reduïdes a totes i cadascuna d´elles, intentant així posar el nostre granet de sorra en el desenvolupament d´una societat més justa per a tothom. En quan a la totalitat dels clients, realitzem les feines de tots en base a una acurada planificació informatitzada per tal de cap client se senti diferent a d´altres que tenen càrregues de feina molt grosses, fent així que tots els clients siguin iguals a SPM. Tenim un compromís social molt important vers els nostres clients, als que a part d’oferir-los solucions empresarials, resolent dubtes i necessitats, mirem de que es sentin com a casa, fent-los sentir part de nosaltres, i donant-los la confiança i la tranquil·litat de que estem aquí per fer-los la vida més fàcil.
També fem que els nostres proveïdors siguin una part activa de la feina de cada dia, apostem per empreses compromeses socialment, fent-les partícips de la nostre manera de veure la societat i convidant-les a participar-hi activament. Tenim amb tots ells una relació de tu a tu, quasi familiar, sent fidels a aquelles que ens demostren efectivitat i confiança evitant el canvi només per temes de preu. Moltes vegades la relació client-proveïdor es una relació molt llarga en el temps, per això treballem per aconseguir una relació transparent i de mútua confiança que sigui beneficiosa per ambdues parts.

Des del maig del 2019 SPM forma part de la “Red Española del Pacto Mundial” de les Nacions Unides amb la missió d´afavorir la sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació de un mínim de 10 principis universals de conducta i acció en matèria de Drets Humans i Empresa, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, en la estratègia i les operacions diàries de tot tipus d´entitats i afavorir, d´aquesta manera, la consecució d´objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Per assolir els nostres objectius (ODS) realitzem accions dins els àmbits MEDIAMBIENTAL fomentant una major cultura del reciclatge i la prevenció de la contaminació, d´IGUALTAT a través del disseny e implementació d´un pla d´igualtat aplicat en dos aspectes: el benestar dels treballadors i actuacions en contra de la discriminació, i EMPRESARIAL involucrant als clients i proveïdors en el desenvolupament d´una societat més justa per a tothom.

Decàleg de valors d'SPM

Recull dels valors bàsics de caràcter universal, que inspiren els interessos generals de la nostra societat

Integritat
Coherència entre el que es diu i el que es fa.

Credibilitat
Fiabilitat de les expectatives posades en l´empresa.

Transparència
Veracitat i accessibilitat en les estructures comunicatives, tant internes com externes.

Legalitat
Estricte compliment de les lleis i disposicions legals.

Sostenibilitat
Ferma posició davant el manteniment i millora del medi ambient.

Responsabilitat social
Capacitat de resposta davant les expectatives i demandes socials i actuant sota els principis d´igualtat, cooperació i solidaritat.

Fermesa
Contra la injustícia i la discriminació.