R+D+I

Per a SPM l´expansió no es basa únicament en el creixement lògic i regular de qualsevol empresa pel que fa al seu volum de facturació, sinó, i sobretot, en la millora constant dels serveis que oferim, en la qualitat, en els terminis de producció, en la recerca de nous mètodes de treball, la implantació de noves tecnologies, en la aplicació de les millors solucions que el mercat ens ofereix en metodologia de treball, i per suposat, en la inversió en nova i millor maquinària, a banda del constant avanç en tècniques informàtiques, solucions digitals, on line,  i millora dels sistemes propis, (control de magatzem, CRM amb facturació automàtica, etc...)
En definitiva, aprendre cada dia una mica més, de nosaltres mateixos i dels nostres clients per tal de fer d´SPM una agència de referència en el sector.

R+D+I

La constant renovació tecnològica i una alta capacitat productiva són les claus per afrontar qualsevol projecte amb garanties.


  • Gener 2017: posada en marxa del sistema CRM amb control de magatzem, facturació automàtica i generació immediata de pressupostos.
  • Setembre 2017: instal·lació ensobradora SITMA E-111 amb sis estacions, velocitat de fins a 15.000 ensobrats a l´hora.
  • Setembre 2017: instal·lació de sistema de personalització VIDEOJET d´alta velocitat.
  • Novembre 2017: instal·lació d´una segona ensobradora SITMA E-111 amb sis estacions, velocitat de fins a 15.000 ensobrats a l´hora i mòdul d´ensobrat DIN-A4.
  • Novembre 2017: instal·lació de segon sistema de personalització VIDEOJET d´alta velocitat.
  • Novembre 2017: instal·lació de sistema de plegat STAHL amb sistema rotary i amb encoladores per tal de fer “complets” inclòs aplicant “U” de cola.

Millorem i millorarem per tal de satisfer plenament a tots els nostres clients i futurs clients que ens han donat la seva confiança al llarg de mig segle.