Serveis de Serigrafia a Barcelona

Impressió per serigrafia sobre qualsevol superfície.

La serigrafia és una tècnica d'impressió mil·lenària que permet estampar diversos materials fent ús d'una malla molt fina, sense perdre qualitat tot i les repeticions de l'estampat. La impressió serigràfica està basada en la transferència de tinta mitjançant una malla tensada en un marc. Aquesta malla, una per a cada color, es treballa prèviament aplicant un vernís que impedirà el pas de la tinta a aquelles zones on no es vulgui estampar, sistema molt similar a l´actual impressió offset. Per imprimir, s'aplica tinta sobre la malla tensada i s'hi exerceix pressió, de forma que la tinta només es transferirà sobre aquelles zones sense vernís las quals permeten la impressió sobre el material.
El principal avantatge de la serigrafia és que es pot imprimir sobre qualsevol superfície, des de teles fins a paper, passant per ceràmica i metall. La serigrafia permet reproduir obres d'art amb una qualitat altíssima, crear senyals, estampar roba, produir marquesines publicitàries, fabricar calcomanies, decorar ampolles, etc.
El segon avantatge és que permet una gran varietat d'efectes tàctils i acabats especials que no es poden assolir amb cap altra tècnica: impressió sobre fons foscos, trames i degradats, metal·litzats (foil), envellits, reflectors, relleus, tacte pell/pell girada, flocats, etc...