Impressió tèxtil a Barcelona

Imprimim en qualsevol tipus de tela i format

La tècnica tradicional d'impressió sobre roba ha estat sempre la serigrafia, que dóna uns resultats òptims sobre qualsevol tipus de material, (cotó, teles sintètiques, etc..). mantenint uns colors molt vius amb el temps a pesar d l’ús que se l´hi doni.
A SPM podem imprimir tots aquests tipus de teles, ja sigui en serigrafia com també fent un transfer de la imatge, utilitzant sistemes de sublimació i també impressió directe per xorro de tinta. També podem imprimir banderes i robes sintètiques d'alta qualitat (fins a 1400 dpi), amb gran varietat de materials i amb tota la qualitat i brillantor que ofereixen els colors sublimats. Es poden reforçar amb ullets, costures o enganxaments de reforç, per obtenir més solidesa. Fem, també, impressió sobre teles (fotoquadres). Ajustem i retoquem la teva fotografia, fem la impressió en digital sobre la tela (roba tipus canvas amb la superfície de cotó) i després l'emmarquem sobre un marc de fusta o alumini perquè sembli un quadre.

Impressió tèxtil

Demana'ns més informació sense compromís