Política de privadesa xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d'11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), SPM Marketing en 360° informa als Usuaris, que s'ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i altres amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

SPM Marketing en 360°
Química, 7 Nau 9-10
08740 Sant Andreu de la Barca
www.spm.com
info@spm.cat

L'Usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per SPM Marketing en 360°, mostrant així interès en la informació que es publiqui a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

SPM Marketing en 360° tracta la informació pública de l'Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant SPM Marketing en 360°, d'acord amb Títol III LOPD i del RDLOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

• Dret d'Accés: És el dret de l'Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que SPM Marketing en 360° hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels Usuaris.

• Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplertes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de SPM Marketing en 360° (Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d'exercir-ho davant la Xarxa Social.

• Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'Usuari, a excepció del previst en altres lleis aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, dintre del termini i en la forma escaient. Aquest dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al que es trobi unit.

• Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de SPM Marketing en 360°. Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al que es trobi unit.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els següents requisits:
1. Presentació d'un escrit dirigit a SPM Marketing en 360°, a l'adreça C/Química, 7, Nau 9-10, 08740, Sant Andreu de la Barca o bé per correu electrònic a info@spm.cat.
2. L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:

  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que ho representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un arxiu en concret, només la informació d'aquest arxiu. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a l'efecte de notificacions
  • Data i signatura del signatari
  • Documents acreditatius de la petició que es formula.

3. L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil
SPM Marketing en 360° realitzarà les següents actuacions:

• Accés a la informació pública del perfil.
• Publicació en el perfil de l'Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de SPM Marketing en 360°.
• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
• Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'Usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions
L'Usuari, una vegada unit a la pàgina de SPM Marketing en 360°, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decoro, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, SPM Marketing en 360° es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

SPM Marketing en 360° no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa així mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemats en cap fitxer per part de SPM Marketing en 360°, però sí romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions
SPM Marketing en 360° es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.
Publicitat
SPM Marketing en 360° utilitzarà la Xarxa Social para publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSICE.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de SPM Marketing en 360° que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/