Picking o Preparació de Comandes a Barcelona

Serveis de picking per a empreses

En el camp de la logística, picking o preparació de comandes és el procés de recollida de material extraient unitats o conjunts empaquetats d'una unitat d'empaquetat superior que conté més unitats que les extretes. En general, el procés en que es recull material obrint una unitat d'empaquetat. Pot ser un picking d'unitats quant s'extreuen productes unitaris d'una caixa o un picking de caixes  quan es recullen caixes d'una paleta o d'un contenidor també anomenat packing. El picking és un procés bàsic en la preparació de comandes als magatzems, que afecte a gran mesura a la productivitat de tota la cadena logística.