Personalització de Dades Variables

Personalització de tot tipus de documents.

La possibilitat de personalitzar els enviaments de manera que siguin rebuts pel destinatari com una peça exclusiva dirigida a ell, ens ha permès augmentar  l´èxit de les accions de comunicació directa dels  nostres clients. A spm disposem d’una infraestructura actualitzada i competitiva per poder donar resposta a totes les necessitats de personalització dels documents que integren un mailing.

Ink-jet

Ideal per a personalitzar suports que requereixen un tractament especial degut al seu format, gramatge, o característiques, ja que aquest sistema d’impressió no entra en contacte amb la superfície. Un sistema ràpid i de qualitat que arriba a una elevadíssima velocitat d’impressió i que permet, amb l’ús de tintes especials, personalitzar diferents tipus de suports: paper, plàstic, cartró, etc.

Làser

La tecnologia de impressió per làser facilita la personalització dels elements que arriben a les mans dels nostres clients: la carta, el fullet, el cupó de resposta, etc. Oferint una àmplia varietat de solucions i possibilitats adaptables a les característiques de cada campanya. A spm podem personalitzar tant en negre com en color, imprimint alhora codis de barres, codis QR...
La tecnologia làser permet personalitzar de forma automàtica cada document d’una tirada amb múltiples opcions per adaptar-lo al seu receptor. És especialment útil en campanyes de comunicació on es fan enviaments massius, ja que estalvia temps i recursos a l’hora que augmenta notablement l’impacte del missatge, pel fet de fer-lo proper al públic objectiu.
Es treballa en relació directa amb una base de dades, pel que es pot programar perquè vari la imatge, el color o la tipografia en funció paràmetres com l’edat, el sexe, la situació geogràfica, l’estament social o l’estat civil de cada receptor. La personalització làser potenciarà de manera exponencial qualsevol campanya de màrqueting, comunicació o publicitat que es porti a terme. La seva efectivitat només depèn de la nostra imaginació i creativitat a l’hora de donar-li ús.