Etiquetatge de Mailings

Etiquetatge per enviament postal, paquetería, mailings, etc...

Des de SPM t'oferim la possibilitat d'etiquetar els seus productes de manera mecànica a través d´un capçal d´alt rendiment i accionat per un servo motor. Les etiquetes preimpreses son aplicades amb rapidesa i precisió damunt dels seus productes o embalatges. D´aquesta manera mantenim el flux de feina dins dels timings establerts sense malmetre la línia de producció.