Billing o Generació i enviament de Factures

Envieu les factures de la seva empresa amb SPM360º

A spm entenem el billing com un procés que representa l'externalització de la generació i enviament de factures. Preparem els arxius dels nostres clients per poder iniciar la impressió de les factures, utilitzant la nostra tecnologia d'impressió variable. Un cop impresa la factura, es realitzen els processos de manipulats, ensobrats i franqueig, deixant-la preparada per el seu posterior enviament a través de l'operador postal que millor s'adeqüi a les característiques de cada client. L'externalització d'aquests serveis permet convertir alguna de les seves despeses fixes en variables i optimitzar en recursos i temps.