Gestió de clubs de fidelització

Què es un club de fidelització?

Podríem definir un club de fidelització com la relació comunicativa entre una empresa i un grup de clients amb els que l´empresa pot contactar directament i de manera regular per tal d´oferir avantatges i/o ofertes que suposen un valor o un estalvi afegit a la normal relació d’ambdós.

Per què un club de fidelització?

La principal raó es que ens permet entendre i conèixer millor al nostre client, mitjançant un diàleg cara a cara, personalitzat i permanent, aconseguint una relació B2C/B2B resistent de cara a les accions de la competència, controlant, així, la probabilitat d´abandonament.
L´Objectiu de crear un club de clients es el fet de motivar-los a una compra recurrent i per tant convertir-los en clients fidels a la marca mitjançant una relació quasi personal. Quan una marca ofereix a un client determinat poder formar part de un club de clients li està dient que es exclusiu, important i diferent a la majoria. Un club ens garanteix una venda continuada al mateix client ja que un client fidelitzat es un client satisfet.

Com fidelitzem al client a través del club?

Un club de fidelització fa millorar la satisfacció dels nostres clients alhora que treballem la seva fidelitat envers la nostre empresa. Però s´ha de tenir en compte que la satisfacció no implica necessàriament la fidelitat. Si volem obtenir la seva fidelitat primer hem d´aconseguir la seva confiança mitjançant la credibilitat per anar, tot seguit, a una relació estreta comercialment parlant i finalment premiar-los per la seva lleialtat. Per que un programa de fidelització funcioni es necessari que un cop implementat existeixi un treball permanent de dinamització i comunicació recolzat amb les xarxes socials, la publicitat, però, i per sobre de tot, amb el màrqueting directe i tota la seva logística. Un cop entra al club un client nou li hem de dir que ja forma part d´un club exclusiu del que obtindrà molts avantatges però el primer es la comunicació de benvinguda o “WELCOME PACK”, que es tracta d´un enviament, d´una senzilla carta o de tot un regal com a benvinguda al club. Aquest fet ja farà que el nostre client es senti exclusiu i diferent a la resta.

Què aconseguirà amb un club exclusiu de clients?

  • AUGMENTAR LA VENDA MITJANA DE CADA CLIENT: Animant als consumidors mitjançant incentius perquè realitzin un esforç addicional de compra.
  • REDUIR EL RISC DE FUGA: Oferint avantatges i estímuls atractius i diferenciats de la nostre competència.
  • JUSTIFICAR LES COMUNICACIONS PERIÒDIQUES: Les notificacions periòdiques als clients del club son una excel•lent manera de mantenir una comunicació periòdica i justificada, augmentant considerablement la freqüència de contacte per obtenir una nova compra.
  • DONAR CONTINUITAT A LES ACCIONS DE MARQUETING: Sovint els plans de màrqueting els formen accions, campanyes o promocions puntuals inconnexes entre si, deixant períodes d´inactivitat en els que es poden perdre sinergies.Aquí es on els programes de fidelització poden omplir aquests buits temporals amb una comunicació regular justificada de baixa intensitat amb el nostre target.
  • CONSTRUIR UNA BASE DE DADES EFECTIVA: El principal actiu dels clubs es l’obtenció d´una base de dades molt qualificada i molt valuosa de cara a futures accions de màrqueting que gràcies a les eines de tractament de dades d´SPM les convertirem en una font inesgotable de informació sobre el comportament i les preferències dels seus clients.

Demana'ns més informació sense compromís