Serveis de Disseny Gràfic a Barcelona

Disseny Gràfic Barcelona

Descobreix els nostres serveis de disseny gràfic publicitari.

El disseny gràfic es l´eina que ens ajuda a comunicar, i com a tal, s´utilitza per transmetre un missatge. A spm aconseguim que aquest missatge tingui una imatge cuidada al màxim per tal de que els  nostres clients es promocionin i es posicionin de manera eficient, ja que una bona presència es cabdal per sumar, avançar i aconseguir beneficis, econòmics, de posicionament o d´imatge a curt termini.

Quan realitzem un projecte hem de transmetre una idea, aïllant un concepte i utilitzem:

  • Formes i espais: En quant a l'espai s'ha de tenir en compte que és un espai de dues dimensions.
  • La tipografia: cal conèixer l'estructura de les lletres per poder-ne triar la correcta entre la multitud de tipus que hi ha.
  • Elements gràfics: són elements geomètrics com el punt i les línies. Intervenen en diferents formats i formes.
  • Imatges: hi ha tres tipus d'imatges principalment: les fotografies, les il·lustracions i els gràfics.

El principi fonamental és oferir un missatge clar, sense deixar d'aportar els aspectes secundaris. Utilitzem recursos com l'ordre, l'equilibri, el color, el contrast, l'èmfasi, el moviment, els motius repetitius, la proporció, la proximitat, el ritme, la textura, la unitat i l'espai en blanc entre altres.

Imatge Corporativa

Una empresa amb una imatge consistent es presa més seriosament, el més bàsic en qüestions d'imatge és mostrar què caracteritza a cada empresa, què ens diferencia de la resta. Per tant, seiem amb el client, mirem els valors que els representen i fem un treball d'investigació propi per definir-los. A partir d'aquí entra en joc la creativitat per crear una proposta argumentada, mesurada i lògica, i sobretot coherent amb allò que es l´empresa i el que vol dir. A SPM construïm imatges d´empresa sòlides que ajuden a posicionar als nostres clients dins el mercat global.

Publicitat

La base d´una  bona estratègia passa per analitzar els suports més adients, buscar una idea que transmeti aquell concepte que volem de forma ideal i obtenir una coherència visual en tot el disseny. Un dels principals objectius de la publicitat és persuadir els receptors que aquells productes són els millors i alhora reflectir d'una manera idealitzada els ideals del públic a qui s'adreça. Un dels principals objectius a SPM és crear demanda d´aquells productes que publicitem o modificar les tendències de demanda d'aquell producte en concret, bé, servei o marca.

Edició/Maquetació

Una bona feina passa per estructurar de forma racional i atractiva tots els continguts, des de la portada fins als interiors, creant una imatge agradable i fluida sempre lligada al concepte inicial. El disseny editorial és una de les branques més completes del disseny gràfic, i exigint una elevada capacitat creativa i un profund coneixement dels processos de producció en arts gràfiques. Cal saber com imprimiràs per saber com crearàs. A SPM ens ocupem de des de l’inici fins al final del projecte. Preparar les maquetes, el contingut, les revisions fins a l’art final i la impressió.

Packaging

Amb packaging ens referim a l’envasament o embalatge d´alguna cosa, pot ser l´envoltori d´un caramel, o la caixa on s´envien, de forma molt protegida, caríssims portàtils, passant per aquella bossa de patates per bullir que veiem als supermercats. Per nosaltres es la carta de presentació del producte, allò que fa que el consumidor es decideixi per aquell producte i no un altre de qualitat semblant. A SPM marquem la diferència a l´hora de posicionar un producte. Busquem les millors solucions, tant en materials com en disseny, per tal de que el conjunt sigui més atractiu i marqui una diferència real.

Disseny Web

És la primera fase del disseny web on s'analitzen els requeriments del projecte i es defineix una solució de forma detallada aplicada a la tecnologia escollida per al projecte. Realitzem el disseny web amb un rigorós procés compost de diferents fases amb l'objectiu que el disseny web compleixi amb els requisits del projecte i així poder complir els objectius concrets del lloc web, vendre, comunicar, distribuir, sondejar, etc ... El procés de disseny web actualment ha de tenir en compte més factors que mai com la navegabilitat, interactivitat, usabilitat, experiència d'usuari i mobilitat. I fer possible la interacció amb diferents mitjans com text, enllaços, imatge, àudio i vídeo, tot això permet realitzar un bon disseny web, i afrontar el procés de programació amb garanties.

Cartelleria

La cartelleria digital es una de les publicitats més vistoses i agraïdes que existeixen actualment. Sempre hem estat limitats a quantitats, qualitats, tamanys i sobre tot dissenys, Gràcies als ploters d’impressió podem imprimir amb màxima qualitat totes les idees que vostè tingui sense estar condicionats per la quantitat i garantint el producte final. L’avantatge de la seva rapidesa, varietats de suports, com amb tintes d´interior i exterior fan de la cartelleria digital una eina eficaç i atractiva per incentivar la compra, fidelitzar i captar al consumidor. Estem especialitzats tan en cartelleria tradicional com en decoració i publicitat pel sector del retail, decoració de parcs temàtics o centres comercials, fires, presentacions d'empresa, banderoles, arts escèniques, etc...